مجموعه مقالات 1 و 2 در دو جلد اثر دکتر سید علی اکبر هاشمی نمایش بزرگتر

مجموعه مقالات 1 و 2 در دو جلد اثر دکتر سید علی اکبر هاشمی

sot7

محصول جدید

اگر مادر دچار كمبود در حيطه‌ی اطّلاعات تربيت كودك و يا داراي اختلالات شخصيتي، بيماري‏هاي روحي ـ رواني و مانند آن باشد، صحنه‌ی رشد براي فرزندانش بسيار سخت‏تر خواهد شد تا مادري با شخصيّت، سلامت و معرفتِ لازم.

جزییات بیشتر

100,000ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

شريان رشد جامعه بشري، از خانه و خانواده آغاز مي‏شود و ضربان آن به دست مادران جريان مي‏يابد.

حال اين پديده‌ی مرتبط مي‏تواند با يك سوء مديريت، فرجامي نابهنجار در جواني بزهكار به دنبال داشته باشد و با ضعف آن سرانجامش نوجواني بيمار شود يا با يك حسن انتخاب، كودكي موفّق در تمامي عرصه‏هاي فردي و اجتماعي را نتيجه دهد.

امّا چرا در جامعه‌ی آماري ما كمتر اين اتّفاق رخ مي‏دهد. به حدّي كه همچون يك استثناء قلمداد شده، شخصيّتي از اوان كودكي تا عنفوان جواني و رسيدن به آخر خط سير دنيوي، رشد مطلوب مادي و معنوي در پرونده‌ی خود به يادگار گذارد؟

جواب اين مسأله را بايد آسيب‏شناسانه در روند شروع و رشد شكل‏گيري شخصيّت مدير، يعني «مادر» جست‌وجو كرد.

اگر مادر دچار كمبود در حيطه‌ی اطّلاعات تربيت كودك و يا داراي اختلالات شخصيتي، بيماري‏هاي روحي ـ رواني و مانند آن باشد، صحنه‌ی رشد براي فرزندانش بسيار سخت‏تر خواهد شد تا مادري با شخصيّت، سلامت و معرفتِ لازم.

چرا مادران با كوله‏باري از تكاليف خرد و كلان و سطح بالاي فقر امكانات اطّلاعاتي ـ خدماتي، موانعي طاقت‏فرسا را در روند شكل‏گيري شخصيّتشان طي كرده، شاهد لذّت رشد در توانمندي‏هاي خويش نباشند؟

يكي از بزرگ‏ترين عوامل ايجاد اين بحران، مجموعه‏اي از خودكم‏بيني و خودباختگي در مسائل زندگي است. چنين مادري نه‌تنها منشأ اثرهاي مثبت نخواهد بود، بلكه در نوع خود تهديدي براي سلامت جامعه به شمار مي‏رود.