در ذهن آدلف هيتلر Inside the Mind of Adolf Hitler نمایش بزرگتر

در ذهن آدلف هيتلر Inside the Mind of Adolf Hitler

sot9

محصول جدید

ما آدلف هیتلر را تجسم پلیدی می دانیم. معمار ویرانی اروپا. مردی که مقصر خونین ترین جنایات تاریخ است. خودش را منجی ملت آلمان معرفی کرد و به قدرت رسید. تیمی از روانشناسان دانشگاه هاروارد مأموریت یافتند که یک پرونده روانشناختی فوق محرمانه از هیتلر تهیه کنند تا شاید معلوم شود حرکت بعدی اش چیست.

جزییات بیشتر

54,000ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

ما آدلف هیتلر را تجسم پلیدی می دانیم. معمار ویرانی اروپا. مردی که مقصر خونین ترین جنایات تاریخ است. خودش را منجی ملت آلمان معرفی کرد و به قدرت رسید. اما پشت این ظاهر چه نهفته بود. در سال 1943 در بهبوهه جنگ دستگاه اطلاعاتی آمریکا کوشید ببنید در ذهن پیشوا چه می گذرد. تیمی از روانشناسان دانشگاه هاروارد مأموریت یافتند که یک پرونده روانشناختی فوق محرمانه از هیتلر تهیه کنند تا شاید معلوم شود حرکت بعدی اش چیست.

کارگردان: David Stewart 
محصول سال: 2005 
کشور: UK 
محصول شرکت: ‌‌BBC 
سبك: مستند تاريخي